Monthly Archives: Tháng Tư 2017

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Tìm Hiểu Về Đất Trồng Cây Trong Vườn

Phân tích và lựa chọn đất trồng cây

Chỉ tiêu môi trường đất trồng cây

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại đất trồng cây, và rất tiếc, hầu hết các nhà sản xuất không ghi rõ các chỉ số dinh dưỡng và thành phần cấu thành nên đất.

Chúng tôi xin được sưu tầm và chia sẻ bài viết phân tích khá cụ thể về các chỉ tiêu môi trường đất như dưới đây.

Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị  thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc bởi nồng độ chất dinh dưỡng quá cao. Có thể nói phân tích đất là cơ sở cho việc bón phân hợp lý cải thiện điều kiện dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng sinh trưỡng và phát triển, đạt năng suất cao và phẩm chất tốt. Phân tích đất có nhiều phương pháp khác nhau, tuỳ theo từng phương pháp mà có những đánh giá cụ thể.

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Mùn hay chất hữu cơ trong đất là chỉ tiêu quan trọng của độ phì nhiêu đất, nó có tính chất quyết định đối với các tính chất vật lý, hóa học cũng như sinh học dât. Phân tích mùn thường sử dụng phương pháp Tiurin hoặc phương pháp Walkley-Black. Hiện nay phương pháp sau đang được dùng phổ biến. Việt Nam nằm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nên lượng nhiệt cao, độ ẩm tương đối lớn quá trình khoáng hóa mùn mạnh do vậy nhìn chung hàm lượng mùn trong đất nghèo, đặc biệt là đối với đất canh tác lâu năm mà không sử dụng phân hữu cơ, lấy đi phụ phẩm cây trồng mà không trả lại cho đồng ruộng. Trong hội thảo “Quan điểm quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho cây trồng ở Miền Bắc Việt Nam, HN 26-27/5/98” GS Lê Văn Tiềm đã đưa ra thang đánh giá hàm lượng mùn trong đất Việt Nam như sau:

Hàm lượng CHCĐánh giá
<1%Rất nghèo
1-2%Nghèo
2-3%Trung bình
3-5%Khá
>5%Giàu

Hàm lượng mùn trong một số loại đất của Việt Nam (Nguyễn Khang, 1998) biến động như sau:

Đất cát biển: 0,5-0,9% CHC

Đất mặn: 2,1-4% CHC

Đất phèn: 3-5% CHC

Đất bạc màu: <1% CHC

Đất phù sa: 1,8-2,5% CHC

Đất đỏ vàng: 3-4% CHC

Đất mùn trên núi: 4-7,5% CHC

Ở đất đồng bằng một số tác giả phân theo 3 cấp như sau:

Hàm lượng CHCĐánh giá
<1%Nghèo
1-2%Trung bình
>2%Giàu
Phan tich thanh phan Nito trong dat

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với cây trồng. Trong đất phần lớn Nitơ (>95%) ở dạng hữu cơ chứa trong mùn là dạng khó tiêu đối với thực vật, chỉ có một phần nhỏ là ở dạng dễ tiêu bao gồm NH4+, NO3, một số axit amin mà cây có thể hút thu trực tiếp. Nhìn chung hàm lượng nitơ trong đất có một mối tương quan chặt với hàm lượng mùn. Dưới đây là một số đánh giá về các dạng nitơ của các tác giả khác nhau:

Nitơ tổng số:

Hàm lượng NĐánh giá
<0,1%Nghèo
0,1-0,2%Trung bình
>0,2%Giàu

Nitơ dễ tiêu:

Nitơ dễ tiêu bao gồm Nitơ ở dạng khoáng (NH4+, NO3, NO2) và một số N-hữu cơ dễ bị phân hủy mà cây trồng có thể hút thu được. Trong đất tuỳ theo điều kiện mà N khoáng dạng NH4+hay NO3 chiếm ưu thế. Giữa các dạng N khoáng luôn luôn có sự chuyển hóa và thường xuyên được bổ sung do quá trình khoáng hóa chất hữu cơ nên trên thực tế phân tích NH4+ và NO3 không phản ánh đầy đủ khả năng cung cấp nitơ dễ tiêu của đất. Nitơ dễ tiêu của đất thường được đánh giá qua Nitơ thuỷ phân. Tiurin và Cononova cho rằng nitơ thuỷ phân là những dạng nitơ được tách ra khỏi đất bằng H2SO4 0,5N (bao gồm NH4+, NO3, NO2 và N-hữu cơ dễ phân huỷ) còn Cornfild cho đó là dạng nitơ bị tách bởi NaOH 1N (bao gồm N ở dạng NH4+ và một phần N hữu cơ dễ phân giải).

Theo Tiurin và Cononova đánh giá N thuỷ phân như sau:

N – thủy phân (mg/100g đất)Đánh giá
<4Nghèo
4-6Trung bình
>6Giàu

Phopho trong datLân là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng chỉ đứng sau nitơ. Trong đất Việt Nam do quá trình tích luỹ tương đối sắt nhôm phát triển nên hàm lượng lân dễ tiêu trong đất thấp, đặc biệt đối với đất đồi chua, chúng bị cố định bởi các phôt phát sắt nhôm. Theo một số tác giả đề nghị phân cấp lân tổng số theo 4 cấp, tuy nhiên một số tác giả khác nhau lại có những phân cấp không giống nhau:

Lân tổng số:

Hàm lượng P2O5 %Đánh giá
<0,03Rất nghèo
0,03-0,06Nghèo
0,06-0,1Trung bình
>0,1Giàu

Ở Nam Bộ Coyaud cho rằng:

Hàm lượng P2O5 %Đánh giá
<0,2Nghèo
0,2-0,3Trung bình
>0,3Giàu

Theo Lê Văn Căn, 1968 lại phân ra như sau:

Hàm lượng P2O5 %Đánh giá
<0,06Nghèo
0,06-0,1Trung bình
>0,1Giàu

Lân dễ tiêu:

Nói đến lân dễ tiêu cho cây trồng chúng ta hiểu rằng bao gồm tất cả những dạng lân mà cây trồng có thể hút thu được, chúng bao gồm các hiđrôphotphat, đihiđrôphotphat của Ca, Mg, NH4, một phần Ca3(PO4)2……

Phân tích lân dễ tiêu có nhiều phương pháp khác nhau với các chất chiết rút khác nhau phù hợp với từng loại đất nhất định. Có thể chia ra làm 4 nhóm các chất chiết rút như sau:

 • Chất chiết rút có độ axit cao: như HCl, H2SO4 có pH = 1, nhóm phương pháp này thích hợp cho đất chua, điển hình là các phương pháp:

Kiecxanop: HCl 0,2 N

Oniani: H2SO4 0,1 N

 • Chất chiết rút có độ chua nhẹ (pH = 3), nhóm các phương pháp này thích hợp cho những đất axit, điển hình là các phương pháp

Triricop: CH3COOH 0,5 N

Egner Riehm: Lactat Ca + HCl loãng pH = 3,6

Morgan: CH3COONa + CH3COOH pH = 4,8

Mehlich: H2SO4 0,025 N + HCl 0,05 N

Truog: H2SO4 0,002 N, pH = 3

 • Chất chiết rút có chứa các chất có khả năng tạo phức, nhóm phương pháp này được xem là thích hợp với nhiều loại đất khác nhau vì trong dung dịch chiết rút có chứa các ion có khả năng tạo phức với các ion kim loại đã kết tủa với photpho. Điển hình là các phương pháp:

Bray – Kurt (hay Bray 1): NH4F 0,03 N + HCl 0,025N

Bray 2: NH4F 0,03 N + HCl 0,1 N

Xôcôlốp: NH4F 0,1 N

Arrhenius: axit Limonic 1%

Phương pháp EDTA: Na2-EDTA 0,02 N

 • Chất chiết rút có tính kiềm: nhóm các phương pháp này thích hợp với cả đất axit và đất kiềm, điển hình là các phương pháp:

Machigin: (NH4)2CO3 1%, pH = 9

Olsen: NaHCO3 0,5 N, pH = 8,5

Hiện nay các phòng thí nghiêm ở Việt Nam và trên thế giới thường sử dụng 3 phương pháp Oniani, Olsen và Bray 2. Đánh giá lân dễ tiêu theo Oniani (1964):

Hàm lượng P2O5(mg/100g đất)Đánh giá
5-10Nghèo
10-15Trung bình
>15Giàu

Còn theo Olsen thì:

Hàm lượng P2O5(ppm đất)Đánh giá
<5Nghèo
5-10Trung bình
>10Giàu

.

Kali trong dat trong caySau đạm, lân thì kali là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng thứ 3 đối với cây trồng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy kali tập trung chủ yếu vào các hạt limon mịn và vừa nếu còn chứa khoáng nguyên sinh. Như vậy hàm lượng kali trong đất phụ thuộc vào nguồn đá mẹ, mức độ phong hoá và quá trình hình thành đất. Lượng kali dễ tiêu trong đất đỏ bazan thấp hơn so với đất phát triển trên Pocfirit (Fridland 1973). Nguyễn Vy, Trần Khải (1978) cho rằng kali tập trung trong những cấp hạt có độ phân tán cao. Khi đánh giá hàm lượng kali trong đất ta phải chú ý tới hàm lượng sét và các thành phần khoáng. Kết quả phân tích đất đỏ bazan ở Tây Hiếu cho thấy đất giàu sét (38, 5%) nhưng kali tổng số trong đất và trong sét lại thấp (0,31%). Trong khi đó đất Acrisols phát triển trên đá Granit ở Quảng Bình cấp hạt sét chỉ chiếm 21,3% mà kali tổng số lại đến 1,82%, điều này giải thích là vì đá magma axit chứa nhiều K hơn đá kiềm. Cũng có trường hợp K trong sét cao nhưng kali tổng số lại thấp như đất bạc màu, đất cát biển vì những đất này hàm lượng sét nghèo.

Kali tổng số:

Kali dễ tiêu :

Có thể đánh giá Kali dễ tiêu qua thang phân cấp sau:

Hàm lượng Kdt(mg/100g đất)Đánh giá
<10Nghèo
10-20Trung bình
>20Giàu

Cation exchange capacity (CEC)Khái niệm CEC: Cation exchange capacity (CEC)

Cation exchange capacity (CEC)

CEC là chỉ tiêu quan trọng của độ phì nhiêu đất, nó phản ánh khả năng giữ chất dinh dưỡng của đất. CEC phụ thuộc vào 2 chỉ tiêu đó là hàm lượng và bản chất mùn, cấp hạt sét. Đánh giá dung tích hấp thu của đất như sau:

CEC(ldl/100g đất)Đánh giá
<10Thấp
10-20Trung bình
>20Cao

Tham khảo thêm về Cation exchange capacity (CEC): http://www.soilquality.org.au/factsheets/cation-exchange-capacity

Độ chua của đấtĐộ chua là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đồ phì nhiêu đất, nó ảnh hưởng lên các quá trình lí hóa, sinh học trong đất và có tác động đến cây trồng. Đa số các cây trồng đều thích phản ứng đất ở trung tính đến ít chua (pH = 6-7) chỉ trừ một số loại cây trồng có thể chịu được đất chua như chè (pH từ 4,5-5,5), khoai tây (pH từ 4,8-5,4). Độ chua đất là do sự có mặt của các ion H+, Al3+ trong dung dịch đất cũng như trong các phức hệ hấp phụ của đất có khả năng trao đổi gây nên. Đô chua được chia làm 2 loại:

 • Độ chua hiện tại hay (độ chua hoạt tính): gây ra bởi các ion H+ tự do có trong dung dịch đất, được xác định bằng cách tác động đất với nước cất và được biểu thị bằng pHH2O.
 • Độ chua tiềm tàng: gây ra bởi các ion H+, Al3+ trong dung dịch đất cũng như trong các phức hệ hấp phụ của đất. Độ chua tiềm tàng được xác định bằng cách chiết rút đất bằng dung dịch muối. Theo chất chiết rút độ chua tiềm tàng được chia ra 2 loại:
  • Độ chua trao đổi: chiết rút bằng muối trung tính như KCl, NaCl, BaCl2. Độ chua trao đổi được biểu thị bằng pHKCl hoặc lđl/100g đất. Nó là chỉ số để xác định nhu cầu bón vôi cho đất
  • Độ chua thuỷ phân: chiết rút bằng một muối thuỷ phân (gốc axit yếu, bazơ mạnh ví dụ CH3COONa). Độ chua thuỷ phân thường được biểu thị bằng lđl/100 g đất và giá trị này thường lớn hơn độ chua trao đổi bởi vì lúc này gần như toàn bộ H+, Al3+ trong keo đất đã được trao đổi ra ngoài dung dịch đất. Độ chua thuỷ phân cũng được dùng để tính toán lượng vôi bón cải tạo đất chua. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam thì đất lúa chỉ nên trung hoà 1/2 độ chua thuỷ phân là tốt nhất

Độ chua trao đổi (pHKCl) được chia ra để đánh giá như sau

pHĐánh giá
<4,5Rất chua
4,5-5Chua vừa
5-5,5Chua nhẹ
5,5-6Gần trung tính
>6Trung tính

.

Canxi trao đổi là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ phì nhiêu đất nhưng thường ít được chú ý. Trên đất dốc do quá trình xói mòn rửa trôi phát triển, nên hàm lượng của chúng thấp. Về thang phân cấp Ca trao đổi nhìn chung có ít công trình nghiên cứu đề cập đến. Căn cứ vào ranh giới giữa đất hoang hoá và đất có thể canh tác được cho thấy hàm lượng Ca trao đổi dưới 2 meq/100 g đất là rất nghèo, Mức 4-8 meq là trung bình và trên 8 meq/100 g đất được coi là khá. Theo J.R. Landon thì dưới 4 meq là nghèo và trên 10 meq/100 g đất là giàu. Lê Văn Tiềm (2003) đưa ra phân cấp đánh giá Ca trao đổi trong đất Việt Nam như sau:

Hàm lượng Ca2+(meq/100 g đất)Đánh giá
<2Rất nghèo
2-4Nghèo
4-8Trung bình
8Khá
Vườn tường tự lắp ghép

Tự tay thiết kế và lắp đặt vườn tường xanh có hệ thống tưới nhỏ giọt tự động

Bộ vườn tường tự lắp ghép DIG Living wall 08 chậu
Bộ vườn đứng tự lắp ghép
Bộ vườn tường tự lắp ghép DIG Living wall 08 chậu
Vuon tuong wall living 9.3 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Bạn thích trồng cây, làm vườn, thích làm một nhà nông đô thị nhưng bạn không đủ không gian và diện tích đất quanh nhà. Bạn sáng tạo và thích tự tay trang trí ngôi nhà thân yêu của mình theo cách gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn không đủ không gian.  Vậy có bao giờ bạn thử tự tay thiết kế, trồng cây xanh lên mảng tường bê tông cứng ngắt thường chỉ bỏ trống không chưa?

Ban công xanh sẽ giới thiệu với bạn giải giải pháp trồng cây xanh lên tường hết sức đơn giản

Với bộ vường tường tự lắp ghép, có tích hợp sẵn hệ thống  tưới nhỏ giọt bạn sẽ tha hồ sáng tạo, thiết kế, thỏa sức trồng những loại cây bạn yêu thích ngay lên tường nhà. Bạn sẽ có một mảng tường xanh um do chính tay bạn thiết kế, chăm sóc mà không phải nhờ đến một người thợ nào.  Sẽ  có 2 lựa chọn cho bạn:

1)Bộ vườn tường tự lắp ghép Dig Living Wall 08 chậu lớn, do Mỹ sản xuất

2) Bộ vườn tường tự lắp ghép Naturpots 36 chậu nhỏ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
?Có đầy đủ khung, ốc, vỹ, chậu và cả hệ thống tưới nhỏ giọt cho bạn tự tay thiết kế, sắp xếp chậu trồng lên tường theo nhiều kiểu ngang, đứng, cong, hay xen kẻ một cách chắc chắn.
? Rất dễ lắp đặt, dễ dàng mở rộng diện tích về sau
? Không phải lo lắng, tốn công tưới từng chậu cây vì có sẵn hệ thống tưới nhỏ giọt nước sẽ luôn được cung cấp đầy đủ mà không làm ướt nhà.

? Dễ dàng kết hợp thêm bộ hẹn giờ tưới tự động trong những lúc bạn không có thời gia chăm sóc, thường phải vắng nhà

Bạn hãy  xem chi tiết về đặc điểm, cách lắp đặt của 2 bộ vườn tường dưới đây nhé:

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Để dễ dàng hình dung  lý do tại sao bạn nên sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh trong trồng trọt bạn chỉ cần liên tưởng đến những khu rừng tự nhiên bạt ngàn cây cối. Ở những khu rừng, cây cối, hoa cỏ dù không được bón phân, chăm sóc nhưng vẫn tươi, tốt sum suê một cách tự nhiên. Bởi vì, trong những khu rừng  hàm lượng mùn hữu cơ là cực kỳ lớn, mật độ vi sinh vật thì vô cùng đa dạng.

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh
Rừng tự nhiên phát triển cực kỳ xanh tốt

Mật độ vi sinh vật hữu ích được duy trì nhờ hàm lượng mùn (vật chất hữu cơ-organic matters) có trong đất rừng tự nhiên và những hợp chất dinh dưỡng hữu cơ do rễ cây tiết ra. Có một lưu ý rằng: tất cả thực vật nói chung chỉ hấp thụ được qua rễ đa phần là khoáng và một lượng rất nhỏ hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử thấp  nếu chúng đã được khoáng hóa. Đồng nghĩa rằng mùn đóng vai trò như là nguồn thức ăn cho hệ vi sinh vật sinh sôi nảy nở. Nhờ đó hệ vi sinh vật này sẽ tạo ra các khoáng có ở trong đất, đá, bã thực vật-trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây rừng, đồng thời tạo ra các hợp chất sinh học có lợi cho cây rừng. Vì vậy, vi sinh vật là đối tượng trung gian cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rừng, cũng như giúp cây rừng chống đỡ lại một số nguồn bệnh hay các tác nhân gây ảnh hưởng xấu cho cây.

Cuộc cách mạng hóa học từ nhiều năm trước đã kéo con người lạm dụng và sử dụng vượt mức những sản phẩm hóa học trong canh tác nông nghiệp. Đó là nguyên nhân dẫn tới việc các vi sinh vật hữu ích bị tiêu diệt, đất đai và môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm, cây trái, rau màu bị dư lượng hóa chất lên mức báo động. Hành động lạm dụng phân thuốc hóa học trong nông nghiệp, giảm sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng  như là một hệ lụy báo động do chính tay con người tạo ra. Chính vì thế thay đổi lối mòn canh tác ấy đi là một nhiệm vụ, một trách nhiệm cần được chúng ta thay đổi triệt để.

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

 

Ngoài ra còn 1 lý do thú vị khiến bạn càng nên sử dụng phân hữu cơ đó là bạn có thể tự tạo ra phân hữu cơ bằng cách ủ compost các loại phân gia súc và các phụ phẩm nông nghiệp với nhau để có được phân hữu cơ cho đất, hoặc bạn có thể tái chế rác thải hữ cơ gia đình thành phân vi sinh bón cho cây, vừa hạn chế rác thải  khi bón ra môi trường vừa có phân bón tốt cho cây.  Ví dụ: tái chế bã cà phê và vỏ chuối thành phân bón vi sinh cực tốt hoa hồng.

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Từ nguồn thức ăn hấp dẫn của phân hữ u cơ vi sinh mang lại, đất sẽ tự hấp thụ được hệ vi sinh vật có lợi, bạn có thể bổ sung thêm một số sản phẩm hữu cơ có sẵn trên thị trường. Nhờ sự đa dạng và lưu lượng lớn chất hữu cơ có ích của hệ vi sinh vật hữu cơ  mang lại đất sẽ tự điều chỉnh được độ PH-không cần bón thêm vôi; giúp thoáng khí hơn-giúp cho quá trình chuyển hóa sinh học ở vùng rễ xảy ra tốt hơn-không cần vun xới đất. Bên cạnh đó còn giúp giảm mật độ vi sinh vật có hại, tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi phát triển.

Lý do nên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh

Tại sao cần sử dụng phim chống nóng cho gia đình, văn phòng

Tại sao nên sử dụng phim dán kính cho nhà phố, chung cư. Mười điểm nổi bật của Phim dán kính

Dù bạn sử dụng phim cách nhiệt cho xe hơi, căn hộ hay toà nhà văn phòng, Phim dán kính luôn mang lại rất nhiều lợi ích giúp cuộc sống chúng ta trở nên thoải mái và an toàn hơn.

Tại Johnson Window Films, chúng tôi liệt kê một số lợi ích bằng câu hỏi Tại sao lựa chọn phim dán kính.:

1. Giam nhiet do1. Phim cách nhiệt giúp làm giảm nhiệt độ. Ngày nay Film cách nhiệt có thể giảm tới 82% năng lượng mặt trời so với kính thông thường. Để giảm nhiệt độ trong nhà do ánh nắng, phim dán kính giúp tạo nên không gian sống thoải mái, trong khi tiết kiệm chi phí làm mát.

Phim dán nhiệt chống phai màu2. Chống phai màu đồ nội thất. Phim kính cản tới 99% tia UV, đồng thời giảm nhiệt một cách rõ rệt. Giảm hai chỉ tiêu quan trọng này đồng nghĩa với việc giúp đồ nội thất ít phai màu hơn.

Phim cách nhiệt bảo vệ da3. Phim chống nắng giúp bảo vệ da. Bằng cách ngăn chặn hầu như tất cả các tia tử ngoại, phim cách nhiệt cửa sổ cung cấp “kem chống nắng” hiệu quả cho làn da của bạn chống lại các tác hại của mặt trời như ung thư da và suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Phim chống nắng chống chói loá4. Phim chống nắng giúp giảm độ chói sáng. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn pha, ánh sáng phản chiếu từ nước hoặc các tòa nhà xung quanh không chỉ gây cảm giác chói mắt khó chịu mà còn có thể gây nguy hiểm nếu nó làm mờ tầm nhìn của bạn. Giống như kính mát, phim dán kính làm việc tuyệt vời để cắt lóa.

Phim cách nhiệt tiết kiệm chi phí điện năng5. Phim chống nóng giúp tiết kiệm năng lượng. Phim cách nhiệt có thể giúp giảm đáng kể việc sử dụng máy điều hòa không khí. Điều này sẽ kéo dài tuổi thọ của hệ thống điện AC, giảm tiêu hao nhiên liệu (xe hơi) và giảm điện năng tiêu thụ.

Phim dán kính an toàn6. Phim dán kính giúp tăng cường độ an toàn. Tai nạn va chạm, các hiện tượng thiên tai có thể ngay lập tức biến một ô kính thành những mảnh vỡ nguy hiểm. Phim kính an toàn dày hơn có sẵn để cung cộng thêm mức độ bảo vệ trong trường hợp bị vỡ và tăng cường an ninh đối với tài sản của bạn chống lại các vụ cướp và lấy cắp.

Phim dán kính thẩm mỹ7. Phim dán giúp tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Có nhiều lựa chọn cho bạn để bạn tăng cường tính thẩm mỹ của xe hơi, căn hộ hay toà nhà văn phòng, dù bạn thích sự hiện đại hay tính đồng nhất. Từ những bộ phim trong suốt tới những sản phẩm có màu tối hơn, có một loạt các sắc thái để mang lại cho bạn vẻ bề ngoài mà bạn muốn.

Thi công kính cách nhiệt nhanh chóng, dễ dàng8. Phim dán thi công nhanh dễ dàng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, việc lắp đặt vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Hầu như không có sự ảnh hưởng đến với lối sống hàng ngày hoặc lịch làm việc của bạn.

Giá thể trồng Lan từ đá núi lửa

Lan rừng trồng trên đá Núi lửa trên đảo Jeju

Lan rừng trồng trên đá Núi lửa trên đảo Jeju

Tại Seogwipo du khách có thể đến một nơi gọi là “Kyullimsong” – Công viên Lan rừng và bon sai được trồng trên Đá núi lửa.

Bắt đầu từ giữa tháng 6, chúng ta có thể chiêm ngưởng mùa hoa Lan nở trên đá núi lửa, và chúng ta chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng nó trên đảo Jeju. Trong tự nhiên những loài lan ở đây tập trung quanh Mt Halla, bộ rễ của nó phát triển dài hơn cành lá, bởi bộ rễ của chúng lấy dưỡng chất và độ ẩm từ đá và từ không khí.

Dưới đây là một vài bức hình chụp Lan rừng trồng trên đá núi lửa lại đảo Jeju – Korea.

All photos by DiscoverKorea

Lan rừng trồng trên đá Núi lửa Trong lan tren gia the Da nui lua 2 Trong lan tren gia the Da nui lua 3 Trong lan tren gia the Da nui lua 4 Trong lan tren gia the Da nui lua 5 Trong lan tren gia the Da nui lua 6

Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa
Lan rừng trồng trên đá núi lửa

Giá thể trồng Lan từ đá núi lửa

Trồng lan trên bọt đá núi lửa

Giá thể trồng lan từ đá bọt núi lửa

Giá thể trồng lan từ bọt đá núi lửaGiá thể trồng lan từ bọt núi lửa có rất nhiều khoáng chất tự nhiên sẵn có khi được phối trộn theo đúng tỷ lệ sẽ có tác dụng giữ ẩm tốt, là môi trường thuận lợi cho bộ rễ các loài lan phát triển khỏe mà không cần dùng quá nhiều phân thuốc.

Giá thể trồng lan từ đá bọt núi lửa có ưu điểm dễ ngấm nước, không bị mục, thoáng hơi và không quá nặng. Rất tốt để lót đáy chậu thay cho chất xốp đậu phộng (Peanut foam). Tuy nhiên, vì đá bọt núi lửa giữ lại các chất muối, nước và khoáng cao cho nên cứ 2 tháng nên xả nước cho sạch để sên không vỏ không trú ngụ trong kẽ đá.
Đặc tính của giá thể đá núi lửa:

 • Giữ độ ẩm vừa phải (50-80%)
 • Có nhiều lỗ khí lưu thông, không quá bí cho rễ.
 • Giữ lại được phân trong các lỗ bọt để cây sử dụng từ từ, giúp tiết kiệm phân.
 • Có các chất dinh dưỡng tự nhiên trong đá, cây có thể hấp thu trực tiếp không cần bón phân nhiều.

Đá bọt núi lửa có thể dễ dàng phối trộn với một ít xơ dừa nhỏ, vỏ thông, vỏ cây, vỏ lạc, đất mùn hốc đá… có thể cho ra các loại giá thể trồng lan rất hiệu quả. Đá núi lửa chứa nhiều khoáng chất và vi lượng rất tốt cho sự phát triển của cây và màu sắc hoa. Giá thể trồng lan từ đá bọt núi lửa đặc biệt thích hợp với các loại địa lan, lan hài và các loại thanh đạm, lọng. Ngoài ra, đá núi lửa được sử dụng nhiều để trồng Lan vũ nữ cho hoa nhiều và to.

Với nhiều công dụng có giá trị cao như vậy, đá bọt núi lửa được rất nhiều chuyên gia trồng lan ở nước ngoài ưa chuộng dùng làm giá thể trồng lan, đặc biệt là ở Nhật.

Đá núi lửa trồng rau thuỷ canh

Giá thể thuỷ canh từ đá núi lửa

Trồng rau thuỷ canh với bọt đá núi lửa

Một số điểm nổi bật giúp bọt đá núi lửa là lựa chọn phù hợp cho trồng rau thuỷ canh:

 • Tính xốp nhé, giữ nước và phân tốt.
 • Khoáng chất tự nhiên và vi lượng cao.
 • Có thể tái sự dụng nhiều năm mà không cần thay.
 • Không chứa mầm bệnh
 • Đá núi lửa được xử lý và sàng kích thước từ 1-10mm
 • Độ pH trung tính cho môi trường thuỷ canh
 • Đá núi lửa được cấp phép khai thác
 • Được kiểm nghiệm và phân tích theo đúng quy định.
 • Chứng nhận đạt chỉ số an toàn về các dư lượng hóa chất trong đá.
 • Được sàn lọc cẩn thận đúng kích thước tùy theo công dụng của đá.
 • Có các kỹ sư nông nghiệp kinh nghiệm lâu năm hướng dẫn cách phối trộn, xử lý đá núi lửa cho từng loại môi trường.
Phân ngựa

Phân gia súc, gia cầm phổ biến tốt nhất cho làm vườn

Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng là một phần quan trọng trong việc duy trì chất lượng đất trồng. Phân gia súc gia cầm là chất cải tạo đất giúp bổ sung chất dinh dưỡng và làm đất trở nên tốt hơn. Bổ sung thêm phân động vật vào đất là rất cần thiết sau mỗi vụ thu hoạch. Việc sử dụng phân trong trồng trọt có cả ưu và nhược điểm. Các loại phân chuồng khác nhau có các cấp độ dinh dưỡng khác nhau và do đó phải được ủ một cách hợp lý để sử dụng có hiệu quả và được sử dụng với tỷ lệ khác nhau để tránh làm hại cây trồng vì có thể bón quá nhiều.

Phân động vật tốt hay xấu?

Có những loại phân nào? Gia súc và gia cầm đều có thể cung cấp phân bón vườn, nhưng mỗi loại đều có một cách thức xử lý cụ thể để cho cây được khoẻ mạnh. Phân chuồng đơn giản chỉ là các chất thải của động vật đã được ủ để loại bỏ các mầm bệnh và được phân huỷ để cây cối hấp thu nhanh hơn. Phân gia súc chưa ủ phải được sử dụng thận trọng, vì chúng mất nhiều thời gian để phân hủy và có thể chứa hạt cỏ dại hoặc mầm bệnh có thể lây nhiễm cho cây trồng.

Phân gia súc thường được sử dụng như một loại phân bón đầu mỗi vụ. Phân gia súc rất giàu Nito và các thành phần dinh dưỡng khác. Bởi vì là phân gia súc nên nó cần được sử dụng một cách hết sức cẩn trọng. Phân gia súc chưa được xử lý vẫn có thể được dùng, nhưng chúng thường có mùi cũng như sẽ thu hút côn trùng. Việc sử dụng phân chưa ủ sẽ làm cây trồng bị nóng, cũng như cung cấp một lượng dinh dưỡng quá nhiều có thể làm hại cây trồng. Nếu sử dụng phân tươi, nên bón nó khi cây đã trưởng thành, như vậy phân có thời gian phân huỷ và phát huy tác dụng cho cả mùa sau.

Có những loại phân gia súc nào?

Phân gia súc có thể thu được từ bất kỳ vật nuôi nào. Tuy nhiên, nó có thể phát huy tác dụng hoặc làm tổn hại đến quá trình nảy mầm của cây tuỳ thuộc vào việc sử dụng. Nó cần được ủ trong thời gian dài với nhiệt độ thấp nhất 60 độ C. Thời gian ủ phụ thuộc vào từng loại phân. Ví dụ, phân mèo và chó phải được ủ trong ít nhất 2 năm, và không được dùng trực tiếp cho các cây rau màu. Phân của các loại động vật nuôi trong nhà có chứa nhiều loại dinh dưỡng và nên được sử dụng ở những thời điểm khác nhau theo những cách khác nhau. Một số loại phân gia súc, gia cầm thường được sử dụng trong làm vườn là: Phân gà, phân bỏ, phân dê, phân ngựa, phân cừu, phân heo.

Bởi mỗi loại phân có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, chúng cần được tính toán cẩn thận trong việc áp dụng vào mỗi loại cây trồng.

Phân gà là một loại phân rất tốt bởi chúng có hàm lượng Nito cao, mà bất kỳ loại cây trồng nào cũng cần đến. Nhưng nó phải được ủ tốt và đủ thời gian. Phân gà giàu dinh dưỡng và nên được bón trong mùa đông hoặc mùa xuân sau khi đã được ủ.

Tương tự, phân bò cũng rất tốt, với hàm lượng N-P-K tương ứng 0.5 – 0.2 – 0.4. Phân bò cũng cần được ủ trước khi sử dụng.

Phân cừu cũng có hàm lượng nito cao nhưng lại thấp về các chỉ số dinh dưỡng khác, tuy nhiên vì phân cừu có dạng viên nên thời gian ủ khá nhanh.

Phân ngựa có hàm lượng dinh dưỡng giống phân bò, nhưng cần thời gian ủ lâu hơn.

Việc chọn phân cũng còn tuỳ thuộc vào tính có sẵn của nó. Tất cả các loại phân động vật phổ biến đều làm giàu cho đất. Nhưng cần lưu ý, tốt nhất nên ủ các loại phân trong thời gian ít nhất 6 tháng, hoặc nếu dùng phân tươi thì tốt nhất bón nó xuống ít nhất một vụ trước khi trồng.

Tropical tìm đối tác làm đại lý thiết bị tưới vườn cao cấp Cellfast Ba Lan

Tropical tìm đối tác làm đại lý thiết bị tưới vườn cao cấp Cellfast Ba Lan

Với mục đích trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị, cung cấp dụng cụ làm vườn và các dịch vụ trọn gói công ty TNHH ĐT & PT NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI ( Tropical Co.,Ltd) đã nghiên cứu, chọn lọc kỹ càng các sản phẩm cao cấp chất lượng hàng đầu thế giới phục vụ cho việc làm vườn tại nhà. Hiện tại Tropical đang là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho dòng sản phẩm thiết bị tưới vườn hiện đại và cao cấp của tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị tưới vườn Cellfast Ba Lan. Và Cửa hàng online Ban công xanh của Tropical được tài trợ bởi công ty đứng top đầu cả nước về lĩnh vực cung cấp thiết bị tưới Nông nghiệp Nhà Bè Agri ( https://nhabeagri.com ).

siêu thị online dụng cụ làm vườn ban công xanh

 Tropical và Nhà Bè Agri hiện cung cấp ra thị trường các sản phẩm thiết bị tưới nông nghiệp, tưới cảnh quan cao cấp, từ những nhà sản xuất  hàng đầu thế giới:  thiết bị tưới tự động trong nông nghiệp của hãng Rivulis (Israel), thiết bị tưới cảnh quan Cellfast (BA Lan), thiết bị tưới hãng DIG (USA), Seowon (Hàn Quốc),...

Với nguyện vọng mang đến người tiêu dùng toàn quốc sản phẩm thiết bị tưới vườn hiện hiện đại, có chất lượng cao do hãng Cellfast Ba Lan sản xuất, chúng tôi đang tìm kiếm đại lý trên toàn quốc phân phối lại dòng sản phẩm thiết bị tưới vườn Cellfast với chính sách đại lý cực kỳ tốt.

Dòng sản phẩm chính của Cellfast bao gồm:

1. Hẹn giờ tưới tự động: Hẹn giờ tưới tự động Cellfast chuyên dùng cho các dự án cảnh quan biệt thự, nhà phố, resort,  vườn rau gia đình, vườn rau ban công, sân thượng của những ông bố bà mẹ thích làm vườn nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc.

Giải pháp nào cho cây xanh ban công mùa nắng nóng

2. Cút nối thông minh: cút nối nhanh stop,cút nối nhanh (giúp kết nối, tháo lắp nhanh chóng ống nước với đầu tưới, kết nối ống tưới với nguồn nước…), cút nối măng sông (nối 2 đoạn ống rời lại với nhau, sửa chữa ống hư,…), cút nối đa dụng ren trong (nối với nguồn nước ren ngoài tương ứng để kết nối nguồn nước với ống tưới nhanh chóng thông qua cút nối nhanh), cút nối chạc 3, cút nối ren ngoài….

Cút ống nối chất lượng cao Cellfast Extension Ideal Line Plus

3. Đầu tưới Cellfast:

– Vòi tưới đa năng: vòi tưới rửa xe, tưới cây, vòi tưới dài tưới hoa chậu treo, vòi sen vườn từ 2-4 chế độ tưới.

Vòi tưới vườn, xịt rửa tay gạt đa năng- cao cấp Cellfast Ergo do Ba Lan sản xuất có tới 4 chế độ tưới dễ dàng điều chỉnh. Vừa có thể dùng vòi tưới vườn rau, tưới cây vừa có thể xịt rửa xe.

Béc tưới: béc tưới xoay tưới thảm cỏ

Béc tưới vườn, tưới thảm cỏ chân đỡ tam giác cao cấp Cellfast Ergo TT

4. Ống tưới: các loại ống tưới ecolight, economic, originalflex chất lượng cao của Cellfast, giá cả rất phải chăng.

5. Trọn bộ thiết bị tưới;

– Trọn bộ ống tưới, vòi tưới gồm: bộ 3 khớp nối thông minh+ ống tưới, vòi tưới đa năng

– Trọn bộ vòi tưới gồm bộ 3 cút nối + vòi tưới đa năng

Trọn bộ xe tưới gồm: khung cuộn ống dạng xe di chuyển, ống tưới, vòi tưới đa năng, các cút nối.

Trọn bọ vòi tưới tay gạt 4 chế độ tưới Ergo Cellfast

Bên cạnh đó Ban công xanh cung cấp tổng thể các dụng cụ, vật tư làm vườn như vườn tường tự lắp ghép-có tích hợp hệ thống tưới nhỏ giọt, các dụng cụ làm đất (cuốc xẻng mini), khay chậu, khun giàn trồng cây, phân, dịch trùn quế,…

Tropical rất mong có cơ hội hợp tác lâu dài, cùng phát triển với các đối táctrong ngành ngành trên toàn quốc, các đối tác đang  tìm nguồn hàng tốt trong lĩnh  vực cảnh quan, sân vườn để kinh doanh.

Tham khảo: Catalogue đầy đủ thông tin hình ảnh sản phẩm

Mọi chi tiết về báo giá, thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:

? Phan Thị Thùy Linh

☎ ĐT: 0978 192 350

✉ Email: bancongxanh@tropical.vn

? Địa chỉ: Số 20-Khu biệt thự Ngân Long-Nguyễn Hữu Thọ-Phước Kiển-Nhà Bè

 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;