Trồng ráng ổ phụng treo tường

Cách trồng cây Ráng ổ phụng (Dương xỉ Staghorn ) treo tường

Trong tự nhiên, Ráng ổ phụng bám chặt vào cây, sử dụng thân cây làm giá treo tường tự nhiên để khoe những chiếc lá rộng và nhọn để đạt hiệu quả tốt nhất. Ráng ổ phụng rất dễ trồng. Khi bạn đã treo giỏ cây lên, những gì bạn cần là ba điều đơn giản: ánh sáng, nhiệt độ và hệ thống thoát nước.

Continue reading