Cây cao từ 2m-3m

Thường trồng trong chậu lớn có tán lớn lấy bóng mát. Các loại như: Lộc vừng, Các loại cây ăn trái, cây thân gỗ. Đường kính chậu thường 80cm – 150cm, sâu từ 80cm-150cm

Showing the single result

 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;