Chậu gỗ

Hiển thị 1–9 trên 12 kết quả

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa D41cm x R18cm x C16cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…
180,000 ₫ VAT

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa D48cm x R24,5cm x C21cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa D52cm x R31cm x C26cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ Oval trồng cây D39cm x R21cm x C21cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ Oval trồng cây D46cm x R26cm x C24cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…
243,000 ₫ VAT

Chậu gỗ Oval trồng cây D52cm x R32cm x C28cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ tròn trồng cây, trồng rau, trồng hoa Φ 30cm x C19cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ tròn trồng cây, trồng rau, trồng hoa Φ 37cm x C22cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…

Chậu gỗ tròn trồng cây, trồng rau, trồng hoa Φ23cm x C16cm

Vật liệu: o   Chậu làm bằng gỗ Tràm,được trám trét và…
Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;