hướng dẫn trồng rau thuỷ canh

Hướng dẫn trồng cây ăn trái thuỷ canh bằng hệ thống thuỷ canh tĩnh Growbox Fruity

Bước 1: Pha phân thuỷ canh vào thùng Growbox

*Cách 1: Pha trực tiếp

-B1: Cho 12 lít nước sạch vào mỗi thùng Growboxx Fruity

-B2: Pha 12 gram PartA và 12 gram Part B vào mỗi 12 lít nước

-B3: Khuấy đều dung dịch. Hoàn tất việc pha trộn và sẵn sàng cho sử dụng

*Cách 2: Pha dung dịch mẹ:

-Cho 500 gram Part A vào mỗi 1 lít nước sạch, khuấy cho tan đều (dung dịch A)

-Cho 500 gram Part B vào mỗi 1 lít nước sạch, khuấy cho tan đều (dung dịch
B)

Sau đó tiến hành các bước sau:

-B1: Cho 12 lít nước sạch vào mỗi thùng Growboxx Fruity

-B2: Pha 12 gram Part A và 12 gram Part B vào mỗi 12 lít nước

-B3: Khuấy đều dung dịch. Hoàn tất việc pha trộn và sẵn sàng cho sử dụng

Bước 2: Chuẩn bị cây con

-Gieo trực tiếp: Cho xơ dừa vào rọ thủy canh. Đặt hạt đã ngâm ủ vào. Sau đó đặt các rọ vào thùng thủy canh

-Trồng bằng cây con: Cho xơ dừa vào chậu trồng  –> đặt hạt đã ngâm ủ vào –> đặt chậu vào thùng thuỷ canh.

-Trồng bằng cây con trên viên xơ dừa nén: Ngâm viên xơ dừa nén trong nước sạch khoảng 2 tiếng cho đến khi viên nén trương phồng tối đa. Gieo 2-3 hạt hoặc trồng một cây con trong viên nén. Để trong mát từ 3-5 ngày. Sau đó đặt viên nén có cây con vào chậu trồng đã có sơ dừa, ép xơ dừa cho cây đứng vững và đặt vào chậu trồng thuỷ canh.

Bước 3: Chăm sóc

-Để nơi có ánh sáng để cây phát triển
-Quan sát nếu phát hiện sâu, rầy nên bắt bằng tay. Sâu, rầy sẽ giảm dần. Trường hợp sâu rầy quá nhiều, có thể phun bằng các loại thuốc ít độc hại. Khi phun thuốc chú ý thời gian cách ly khi thu hoạch (có ghi trên nhãn thuốc)
-Khi nước trong thùng bị cạn, pha dung dịch A và B với nước sạch với tỉ lệ: 10g part A + 10g part B vào 10 lít nước, châm dung dịch vào thùng.

Bước 4: Thu hoạch

-25-27 ngày sau trồng hoặc 40-45 ngày sau gieo có thể thu hoạch được. Khi thu hoạch nhỗ cả cây hay cắt ngang gốc, tùy vào loại rau.
-Sau đó trồng lại lứa mới, hoặc để cây tái sinh.

Trọn bộ hệ thống trồng cây thuỷ canh tĩnh Growbox Fruity-trồng cây rau ăn trái

Trọn bộ hệ thống trồng cây thuỷ canh tĩnh Growbox Leafy-trồng rau ăn lá

Hướng dẫn trồng rau thuỷ canh bằng hệ thống thuỷ canh tĩnh Hydro Leafy

Bước 1: Pha phân thuỷ canh vào thùng Growbox

*Cách 1: Pha trực tiếp

-B1: Cho 12 lít nước sạch vào mỗi thùng Growboxx Leafy

-B2: Pha 12 gram PartA và 12 gram Part B vào mỗi 12 lít nước

-B3: Khuấy đều dung dịch. Hoàn tất việc pha trộn và sẵn sàng cho sử dụng

*Cách 2: Pha dung dịch mẹ:

-Cho 500 gram Part A vào mỗi 1 lít nước sạch, khuấy cho tan đều (dung dịch A)

-Cho 500 gram Part B vào mỗi 1 lít nước sạch, khuấy cho tan đều (dung dịch
B)

Sau đó tiến hành các bước sau:

-B1: Cho 12 lít nước sạch vào mỗi thùng Growboxx Leafy

-B2: Pha 12 gram Part A và 12 gram Part B vào mỗi 12 lít nước

-B3: Khuấy đều dung dịch. Hoàn tất việc pha trộn và sẵn sàng cho sử dụng

Hướng dẫn trồng rau thuỷ canh bằng hệ thống thuỷ canh tĩnh Hydro Leafy
Hướng dẫn trồng rau thuỷ canh bằng hệ thống thuỷ canh tĩnh Hydro Leafy

Bước 2: Chuẩn bị cây con

-Gieo trực tiếp: Cho xơ dừa vào rọ thủy canh. Đặt hạt đã ngâm ủ vào. Sau đó đặt các rọ vào thùng thủy canh

-Trồng bằng cây con: Cho xơ dừa vào rọ thủy canh. Đặt cây con vào rọ. Ém xơ dừa cho cây đứng vững. Đặt rọ có cây con vào thùng

-Gieo, trồng cây con trên viên xơ dừa nén: Ngâm viên xơ dừa nén trong nước sạch khoảng 2 tiếng cho đến khi viên nén trương phồng tối đa. Gieo 2-3 hạt hoặc trồng một cây con trong viên nén. Để trong mát từ 3-5 ngày. Sau đó đặt viên nén có cây con vào rọ và đặt vào thùng thủy canh

Bước 3: Chăm sóc

-Để nơi có ánh sáng để cây phát triển
-Quan sát nếu phát hiện sâu, rầy nên bắt bằng tay. Sâu, rầy sẽ giảm dần. Trường hợp sâu rầy quá nhiều, có thể phun bằng các loại thuốc ít độc hại. Khi phun thuốc chú ý thời gian cách ly khi thu hoạch (có ghi trên nhãn thuốc)
-Khi nước trong thùng bị cạn, pha dung dịch A và B với nước sạch với tỉ lệ: 10g part A + 10g part B vào 10 lít nước, châm dung dịch vào thùng.

Bước 4: Thu hoạch

-25-27 ngày sau trồng hoặc 40-45 ngày sau gieo có thể thu hoạch được. Khi thu hoạch nhỗ cả cây hay cắt ngang gốc, tùy vào loại rau.
-Sau đó trồng lại lứa mới, hoặc để cây tái sinh.

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh:

Hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh
 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;