Phân hữu cơ

Phân hữu cơ là các loại phân có nguồn gốc thiên nhiên, tốt cho cây trồng, cải tạo đất, bảo vệ môi trường. Chúng tôi khuyến khích người dân sử dụng phân Hữu cơ thay vì phân vô cơ.

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Phân trùn quế SFARM Pb01 (2kg)

Khối lượng: 2kg. Thành phần: 100% từ phân trùn quế.…
30,000 ₫ VAT

Phân trùn quế SFARM Pb01 (40kg)

Khối lượng: 10kg. Thành phần: 100% từ phân trùn quế.…
Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;