Phần mềm overlap

Nhà Bè Agri triển khai ứng dụng phần mềm Nelson Overlap

Ứng dụng phần mềm Overlap tại Nhà Bè Agri
Tính toán lượng nước tưới và độ đồng đều

Nelson Overlap là phần mềm riêng biệt được Nelson thuê viết nhằm hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của tập đoàn tính toán nhanh chóng và chính xác khả năng tưới đồng đều của mỗi dự án tưới tự động.

Với khả năng tính toán rất nhanh và chính xác cùng nhiều giả thuyết, dữ liệu đầu vào phần mềm giả định sẽ cho ra các kết quả dưới dạng báo cáo bảng biểu, sơ đồ, mô hình 3D, bản vẽ kỹ thuật trong rất nhiều điều kiện khác nhau.

Các điều kiện dữ liều đầu vào gồm: thiết bị đầu tưới (Model, Cỡ họng, loại đĩa tưới); khoảng cách các hàng ống; khoảng cách các đầu tưới; áp suất nước; điều kiện gió (có hoặc không, tốc độ bao nhiêu, hướng gió); chiều cao của cọc đầu tưới; mô hình xếp đầu tưới (tam giác, hình vuông, đi dọc biên; số hàng tưới; cách bố trí luốn – hàng cây…

Đầu ra sẽ trả lại kết quả như: tỉ lệ % tưới phủ lên nhau (phần tưới của đầu tưới này phủ lên phần tưới các đầu tưới liền kề); mức độ % đồng đều phân phối nước; lưu lượng nước (mm/giờ); tổng lưu lượng 1 giờ cho mỗi héc ta; diện tích mỗi đầu tưới có thể tưới phủ; lưu lượng nước thấp nhất – lưu lượng nước cao nhất…

Các dạng báo cáo:
– Báo cáo mô hình 3D
– Báo cáo dưới dạng bảng dữ liệu
– Báo cáo dưới dạng đồ thị
– Báo cáo tại từng vị trí, từng điểm
– Báo cáo phân phối khoảng màu
– …

Với việc ứng dụng phần mềm, công việc thiết kế và phân tích lựa chọn thiết bị tưới đã trở lên rất nhanh chóng – chính xác và hiệu quả.

Đồng thời với mô hình này, bà con có thể hình dung ra hiệu quả như độ đồng đều, lưu lượng nước của từng dòng thiết bị, và từng vị trí – khoảng cách đặt béc.

Sau phần mềm Overlap, Nhà Bè Agri sẽ tham gia tiếp chương trình đào tạo ứng dụng Phần mềm phân tích đầu tưới Rotator® cũng do Nelson triển khai nhằm hỗ trợ tích cực hơn nữa các dự án Nhà Bè Agri triển khai.

Phần mềm đặc biệt có giá trị ứng dụng với những loại cây trồng yêu cầu khắt khe về lưu lượng nước và độ đồng đều như tưới vườn hoa lan…

Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;