Chăm sóc hoa cẩm tú cầu

Chăm sóc hoa cẩm tú cầu đúng cách để ra hoa quanh năm

Chăm sóc hoa cẩm tú cầu không hề đơn giản. Vì vậy bà con cần chú ý để đảm bảo hoa luôn ra quanh năm và hoa luôn tươi sắc. Các yếu tố cần chú ý là nước và phân bón cho cây.Chăm sóc hoa cẩm tú cầu - Trồng cây Bước đầu tiên trước khi trồng hoa cẩm tú cầu đó là cắt đoạn. Bà con nên chọn các đoạn dài khoảng 30 - 40 cm. Các nhánh được chọn phải có nhiều búp, lá tươi tốt, vỏ chuyển sang màu gỗ. Việc tiếp theo sau khi cắt đó là...

Continue reading