phân bón là gì

Phân bón là gì? Và cách chọn loại phân phù hợp với cây trồng

Cây phải có ánh sáng, độ ẩm và chất dinh dưỡng để phát triển. Mặt trời cung cấp ánh sáng. Độ ẩm đến từ những cơn mưa hay nước tưới. Chất dinh dưỡng đến từ phân bón, phân bón hoặc phân bón. Nếu thực vật không phát triển tốt, việc bón phân cho chúng sẽ chỉ có ích nếu thiếu chất dinh dưỡng là nguyên nhân của vấn đề. Cây trồng trong đất thoát nước kém, trong bóng râm quá mức hoặc cạnh tranh với rễ cây sẽ không đáp ứng với phân bón. Vậy phân bón là gì? và...

Continue reading