Bấm lỗ đa dụng Teco

  12,000 

  Béc tưới cảnh quan Teco Aquila Jet Spray (Xám)

  7,000 

  Béc tưới cảnh quan Teco Maxima 360, chân 15cm

  20,000 

  Béc tưới cảnh quan Teco Mini Bubbla PC 360, cuối ống, chân 15cm, 75L/h (đỏ)

  20,000 

  Béc tưới phun mưa có bù áp Teco Orbita PC

  Béc Tưới Phun Mưa Teco Orbita

  Bộ béc tưới cảnh quan Teco Aquila Jet PC- 80 l/h, cọc 31cm (đỏ)

  60,000 

  Bộ béc tưới Teco Orbita, cọc 31 cm (đỏ)

  75,000 

  Bộ kít tưới nhỏ giọt Delta Drip Patio

  600,000 

  Bộ kít tưới nhỏ giọt Delta Drip Vegetable

  700,000 

  Chữ thập ống Teco 4.5mm

  6,000 

  Co ống Teco 4.5mm

  4,000 

  Cút nối ren trong 3/4″ x 4.5mm Teco (phụ kiện tưới nhỏ giọt)

  20,000 

  Đầu tưới bù áp Teco Maxima 360° Spike PC

  25,000 

  Đầu tưới Teco Mini Bubbla 360, cuối ống, chân 15cm

  20,000 

  Nối ống Teco 4.5mm

  3,000 

  Nối ống Teco 4.5mm ngạnh x ren

  3,000 

  Nút bít Teco 4.5mm

  3,000 

  Que Cắm Nhỏ Giọt Bù Áp 8 Tia Dùng Cuối Đường Ống Teco Ottima PC

  Que Cắm Nhỏ Giọt Bù Áp 8 Tia Lắp nối tiếp Teco Ottima PC

  Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike 0-6 l/h, cuối ống

  15,000 

  Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike 0-6 l/h, nối tiếp (nâu)

  15,000 

  Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike PC, bù áp, cuối ống

  20,000 

  Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike PC, bù áp, nối tiếp

  20,000 

  Tê ống Teco 4.5mm

  4,000 

  Van 16mm x 1/2″ Ren Ngoài Teco Testa Roja

  20,000 

  Van 16mm x 3/4″ Ren Ngoài Teco Testa Roja

  22,000 

  Van Teco 4.5mm (Đen)

  10,000