Việc lắp đặt một hệ thống tưới, một dụng cụ tưới cây hoàn chỉnh thường cần nhiều thiết bị, phụ kiện tưới khác nhau. Việc lắp đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết với các loại cút nối thông minh: Các cút nối nhanh, cút nối nhanh stop, cút nối nguồn nước ren trong, ren ngoài, cút nối măng sông (nối 2 đầu ống), cút chạc ba của hãng Cellfast Ba Lan tại ban công xanh.

Home » Thiết bị tưới cảnh quan » Cút nối, phụ kiện tưới

Showing 1–36 of 90 results

Show sidebar

Bấm lỗ đa dụng Teco

12,000 

Chữ thập ống Teco 4.5mm

6,000 

Co DIG cho ống nhỏ giọt 17mm

10,000 

Co DIG ren ngoài 21mm cho ống tưới nhỏ giọt 17mm

15,000 

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Co khởi thủy 90 ống nhỏ giọt cảnh quan (ống 16mm)

Co nối ống 6mm

3,000 

Co ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Co ống Teco 4.5mm

4,000 

Cút nối măng sông ống Cellfast Ideal Line 50-610-nối nhanh 2 ống Φ16 với Φ21mm

41,400 

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 3/4″ 53-105 (nối nhanh 2 đầu ống nước Φ 21mm)

106,000 

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 53-100 (nối 2 đầu ống nước Φ 13-16mm)

92,000 

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 53-110 (nối nhanh 2 đầu ống khác kích thước)

106,000 

Cút nối măng sông ống Cellfast Ideal Line 1/2″ nối 2 đầu ống nước Φ 13-16mm (50-600)

37,000 

Cút nối măng sông ống Cellfast Ideal Line 3/4″-nối nhanh 2 đầu ống nước Φ 17-21mm (50-605)

41,400 

Cút Nối Măng Xông Ống Nước 1/2″ Hoặc 3/4″ Tramontina

28,000 50,000 

Cút Nối Măng Xông Ống Nước 1/2″ Tramontina

28,000 

Cút nối nguồn nước đa dụng ren trong cao cấp Cellfast Ergo 53-210 (ren 21-27-34mm)

100,000 

Cút Nối Nguồn Nước Ren Trong 3/4″ Nối Với Ống 1/2″ Tramontina

28,000 

Cút Nối Nguồn Nước Ren Trong 3/4″ Tramontina

32,000 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 1/2″ (21mm)- 50-650

27,600 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 1″ (34mm)- 50-660

35,000 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 3/4″ (27mm)- 50-655

31,050 

Cút Nối Nhanh Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 1/2″ Tramontina

27,000 

Cút Nối Nhanh Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 3/4″ Hoặc 5/8″ Tramontina

51,000 

Cút nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 1/2″ (50-630)

46,000 

Cút nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 3/4″ (50-635)

51,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 1/2″ (53-130)

106,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 3/4″ (53-135)

119,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 53-130

101,000 

Cút Nối Nhanh Stop Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 1/2″ Tramontina Aquastop

32,000 

Cút Nối Nhanh Stop Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 5/8″ Hoặc 3/4″ Tramontina Aquastop

56,000 

Cút nối nhanh stop-nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 1/2″ (50-620)

57,000 

Cút nối nhanh stop-nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 3/4″ (50-625)

55,000 

Cút nối nhanh stop-nối nhanh ống nước, vòi tưới Cellfast Ergo 1/2″ (53-120)

124,000 

Cút nối nhanh stop-nối nhanh ống nước, vòi tưới Cellfast Ergo 3/4″ (53-125)

132,000