Đầy đủ các thiết bị, phụ kiện cho hệ thống tưới nhỏ giọt.

Home » Thiết bị tưới » Tưới nhỏ giọt

Hiển thị 1–16 trong 24 kết quả

Show sidebar

Phụ kiện ống PE 21mm

Que Cắm Nhỏ Giọt Bù Áp 8 Tia Dùng Cuối Đường Ống Teco Ottima PC

Que Cắm Nhỏ Giọt Bù Áp 8 Tia Lắp nối tiếp Teco Ottima PC

Phụ kiện ống dẫn mềm 6mm

Ống mềm dẫn nước 6mm DIG

2,500 

Đầu tưới nhỏ giọt nhiều tia nước

4,000 

Ống mềm PE 16mm AZUD loại dày

9,000 

Ống dẫn nước PE hệ thống nhỏ giọt 21mm

13,200  11,900 

Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike PC, bù áp, nối tiếp

15,000 

Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike 0-6 l/h, nối tiếp (nâu)

15,000 

Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike PC, bù áp, cuối ống

15,000 

Que cắm nhỏ giọt Teco Delta Drip Spike 0-6 l/h, cuối ống

15,000 

Đầu nhỏ giọt bù áp DIG 3.8 lít/giờ

19,300  17,400 

Dây tưới nhỏ giọt cảnh quan, tường rào, lương đường giải phân cách DIG Excel PV CV 17mm

25,000 

Dây tưới nhỏ giọt mini DIG 6mm khoảng cách lỗ 30cm

200,000 

Dây Tưới Nhỏ Giọt Mini cho cảnh quan DIG 6mm Khoảng Cách Lỗ 30cm

200,000