Home » chậu trồng cây

Showing 1–16 of 24 results

Show sidebar

Bộ khay và chậu trồng cây chất liệu tôn gồm 3 chậu

129,000  103,000 

Chậu Composite Esteras Cliffs Hawera Soft Grey

1,671,000 3,850,000 

Chậu Composite Esteras Cliffs Oamaru

1,965,000 3,185,000 

Chậu Composite Esteras Natural Element Manakau

2,850,000 

Chậu Composite Esteras Natural Element Ripple Marks Kapiti

1,455,000 2,900,000 

Chậu Composite Esteras Natural Element Wood rings Arapuni

2,900,000 

Chậu Composite Esteras Naturelite Basalt Lisburn

Chậu Composite Esteras Naturelite Basalt Dundee

1,428,000 

Chậu Composite Esteras Naturelite Basalt Gillingham

Chậu Composite Esteras Naturelite Old Stone Cavan

968,000 1,645,000 

Chậu Composite Esteras Naturelite Old Stone Kerry

1,655,000 

Chậu Composite Esteras Naturelite Old Stone Osset

2,925,000 

Chậu Composite Esteras Naturelite Old Stone Woodley

850,000 3,500,000 

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa cao cấp

275,000 400,000 

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa D48cm x R24,5cm x C21cm

280,000 

Chậu gỗ chữ nhật trồng cây, trồng rau, trồng hoa D52cm x R20cm x C20cm

349,000