Home » Ergo

Showing all 15 results

Show sidebar

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 3/4″ 53-105 (nối nhanh 2 đầu ống nước Φ 21mm)

106,000 

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 53-100 (nối 2 đầu ống nước Φ 13-16mm)

92,000 

Cút nối măng sông ống cao cấp Cellfast Ergo 53-110 (nối nhanh 2 đầu ống khác kích thước)

106,000 

Cút nối nguồn nước đa dụng ren trong cao cấp Cellfast Ergo 53-210 (ren 21-27-34mm)

100,000 

Cút nối ống chạc 3 cao cấp Cellfast Ergo 53-205

90,000 

Cút nối ống nước cao cấp Cellfast Ergo 53-200

53,000 

Cút nối ren ngoài cao cấp Cellfast Ergo 1/2″, nối với nguồn nước ren trong 21mm (53-230)

60,000 

Cút nối ren ngoài cao cấp Cellfast Ergo 3/4″, nối với nguồn nước ren trong 27mm (53-235)

65,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Cellfast Ergo 3/4″-4 chế độ phun 53-545

681,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe 4 chế độ phun cao cấp Cellfast Ergo 1/2″ 53-540

657,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 3/4″ 53-535

630,000 

Vòi sen dài ngoài trời cao cao cấp 4 chế độ tưới Cellfast Ergo

570,000 

Vòi tưới cây rửa xe đa năng cao cấp-2 chế độ phun Cellfast Ergo 53-320

344,000 

Vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 53-310

207,000 

Vòi tưới tay gạt 4 chế độ Ergo

399,000