tưới mía tự động

Đường Ninh Hòa triển khai đầu tư mô hình tưới tiết kiệm nước cho người trồng mía vụ 2014-2015

Ngày 14/3/2014, Công ty CP Đường Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đầu bờ giới thiệu mô hình tưới tiết kiệm nước cho người trồng mía tham quan và ứng dụng. Tham dự Hội nghị có trên 90 đại biểu đại diện cho các hộ trồng mía khu vực Ninh Hòa, Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa và huyện M’Đrăk tỉnh Đăklăk.

Tại Hội nghị, công ty giới thiệu 2 mô hình tưới tiết kiệm nước gồm có: tưới bằng thiết bị ống phun mưa và tưới bằng thiết bị béc phun Nelson R33; với mô hình này người trồng mía có thể tận dụng nguồn nước sẵn có (sông, suối, ao, hồ, đập, …) để sử dụng bơm tưới, nhằm chủ động thời vụ trồng, chăm sóc mía góp phần nâng cao năng suất và chất lượng mía.

Để khuyến khích người trồng mía mạnh dạn đầu tư, vụ 2014-2015 công ty tập trung đầu tư vốn với mức kinh phí 25-30 triệu /hệ thống tưới (bao gồm máy nổ có công suất >15HP, đầu bơm cao áp, hệ thống ống, béc phun, ống phun, …); thời gian thu hồi vốn trong 3 năm và giảm 100% lãi suất đầu tư; tổng vốn đầu tư cho người trồng mía dự kiến 5 tỷ đồng cho khoảng 1.000 ha được tưới. Với hệ thống tưới tiết kiệm này người trồng mía có thể sử dụng tưới tối thiểu từ 3-5ha/ lần tưới, thời gian tưới 35-40 giờ/ 5ha, lượng nước tưới từ 900-1.500 m3, góp phần tăng năng suất tối thiểu từ 25-30% /diện tích có tưới và tăng thêm thu nhập cho người trồng mía từ 12-15 triệu đồng/ha.

Kết thúc Hội nghị, người trồng mía đồng tình hưởng ứng chính sách khuyến khích đầu tư của công ty và quyết tâm nhân rộng mô hình này trên diện tích tận dụng nguồn nước sẵn có tại chổ.

Trong thời gian tới công ty tiếp tục nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước tại các địa bàn, dự kiến đến năm 2017 diện tích mía có tưới chiếm >50% diện tích toàn vùng nguyên liệu, đảm bảo năng suất bình quân > 65tấn /ha và sản lượng mía ép đạt > 800.000 tấn/vụ.

 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;