Viên đất nung (sỏi nhẹ) – size lớn

35,000 

in stock
SKU: VĐN_SL
Product by: Sfarm

– Đặc điểm:  Sản phẩm viên đất nung được sản xuất từ đất tự nhiên nung đến 1200°C, với cấu trúc lỗ xốp có khả năng thoáng khí và giúp bộ rễ cây phát triển. Bên cạnh đó, sản phẩm viên đất nung chứa các dinh dưỡng thiết yếu để cây trồng sinh trưởng phát triển một cách tốt nhất.
– Thông số: Kích thước 10mm – 20 mm.
– Quy cách: Túi 5dm3