Phân Dê Ninh Thuận Đóng Bao Cao Cấp

in stock
Product by: Tropical

Phân dê Ninh Thuận đóng bao cao cấp

Phân dê Ninh Thuận đã được xử lý, triệt tiêu các mầm bệnh – vi sinh vật có hại.

Được thu gom, xử lý và đóng gọi tại Ninh Thuận

Hoàn toàn thiên nhiên, An toàn với người sử dụng

Sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Nhiệt Đới