Phân dơi cao cấp

in stock
SKU: doi-tropi
Product by: Tropical

Phân dơi cao cấp

100% tự nhiên

Bao 1kg

Phân dơi được đánh giá là loại phân hữu cơ thiên nhiên 100% không chứa thành phần gây hại giàu dinh dưỡng giúp cân bằng và cải tạo chất đất. Phân dơi giàu Phốt Pho và Ka li, đặc biệt phù hợp cho cây trồng lấy hoa.