Phân dơi hữu cơ Tropical

55,000 

in stock
Product by: Tropical

Phân dơi hữu cơ Tropical có nguồn gốc 100% phân dơi tự nhiên.
Tỷ lệ N: P: K trong phân dê là 6:9:1. Phân dơi Tropical cung cấp một lượng NPK cho cây trồng. Ngoài ra trong phân dơi Tropical có vô số lợi khuẩn có lợi cho đất và tiêu diệt các loại côn trùng có hại cho cây.