Phụ kiện hệ thống tưới Azud

Azud là hãng thiết bị tưới nổi tiếng toàn cầu với danh mục sản phẩm đa dạng, chất lượng cao cấp.

Showing 1–16 of 17 results

Show sidebar

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan (21×16 mm, 27x16mm)

Co khởi thủy 90 ống nhỏ giọt cảnh quan (ống 16mm)

Co nối ống 6mm

3,000 

Co ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Khởi thủy Azud ống nhỏ giọt có roăng cao su (ống 16mm)

Khởi thủy Azudfit ống 16mm

Nối giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Nối thẳng ống 6mm Azud

3,000 

Nối thẳng ống mềm Azudfit 16mm

5,000 

Nối tứ thông ống nhỏ giọt cảnh quan (16mm)

Nút bít ống mềm 16mm Azud

5,000 

Ống nối thẳng cảnh quan Azud (16mm, 20mm)

Tê giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Tê nối ống 6mm Azud

3,000 

Tê ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Tê ống nhỏ giọt Azud cảnh quan (16mm)