Giá thể trồng cây: Peat Moss

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được loại giá thể dạng sợi màu nâu sẫm - "Peat Moss"  - ở bất kỳ vườn ươm hay cửa hàng cây cảnh nào. Tuy nhiên, rất nhiều người trồng, ngay cả những người sử dụng nó thường xuyên. Thật sự vẫn chưa biết cặn kẽ Peat Moss là gì? Nó có nguồn gốc như thế nào? Làm thế nào để sử dụng đúng cách loại giá thể này trong vườn? Hay thậm chí Có hay Không lợi ích bền vững của nó đối với môi trường? Đó là mục đích của bài viết. Cùng...

Continue reading