Hẹn giờ tưới DIG

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ điều khiển hẹn giờ tưới cảnh quan (DIG BO9D)

B09D
Bộ điều khiển hẹn giờ tưới tự động cho…
1,200,000 

Hẹn giờ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời DIG EVO100

EVO100
Bộ điều khiển hệ thống tưới tự động bằng năng…
2,000,000 

Thiết bị hẹn giờ tưới tự động DIG 400A-200 (van 2″)

Điều khiển hệ thống tưới tự động DIG 400A-200 (2″)…
 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;