phụ kiện tưới DIG

Phụ kiện kết nối ống size 17mm cao cấp DIG chuyên dụng trong tưới cảnh quan, sân vườn, hàng rào tường dậu, tưới lươn đường – giải phân cách đường giao thông.

     Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;