Tưới phun mưa, phun sương

Đầu tưới phun sương, phun mưa chuyên dùng tưới cây cảnh quan, tưới mát…

Tưới phun mua cục bộ

Tưới phun mua cục bộ (4)

Tưới phun mưa cục bộ phù hợp tưới cảnh quan, tưới nhà kính, tưới sân vườn
Tưới phun sương

Tưới phun sương (2)

Hệ thống tưới phun sương giúp tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí nhân công lao động. Phù hợp tưới vườn ươm, nhà kính, nhà màng.
 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;