Tưới phun mưa, phun sương

Đầu tưới phun sương, phun mưa chuyên dùng tưới cây cảnh quan, tưới mát…

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đầu phun sương làm mát DiG USA

OB03
Đầu phun sương DiG Hoa Kỳ Điểm nổi bật: -…
30,000 ₫ VAT

Đầu tưới Hunter popup PGP Ultra

PGPultra
Đầu tưới Hunter Popup PGP ultra Bộ đầu tưới PGP-ADJ,…
900,000 ₫ VAT

Đầu tưới phun cảnh quan chỉnh lưu lượng bán kính DIG

410PRO
Đầu tưới phun mưa chỉnh lưu lượng bán kính cho…
20,000 ₫ VAT

Đâù tưới thảm cỏ Hunter popup PSU04

SPU04
Đầu tưới cảnh quan sân vườn Hunter Popup PS ultra…
190,000 ₫ VAT
 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;