Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ Kit tưới phun mưa Orbita
Bộ kít tưới phun mưa Orbita phù hợp tưới phủ ướt vườn rau, sân cỏ hoặc đặt dưới gốc tưới cây ăn trái. Bộ kit phù hợp cho quy mô vườn nhỏ & vừa.
  • Bộ kít 5 đầu tưới phù hợp diện tích 60-70m2
  • Bộ kít 10 đầu tưới phù hợp diện tích 130-140m2