Ban Công Xanh là dự án được khởi đầu ý tưởng từ những năm 2010 tại Hà Nội, nhưng tới năm 2016 nhóm Ban công xanh mới thực hiện ý tưởng. Nhóm cũng chọn Tp. Hồ Chí Minh làm nơi khởi đầu.. Chúng tôi tập trung nguồn lực khai thác và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giúp mọi nhà có thể dễ dàng khởi tạo những khu vườn nhỏ trên ban công, sân thượng.

Một số danh mục sản phẩm tiêu biểu như:

Ban Công Xanh là dự án được tài trợ Tropical Co., ltd