Dưỡng chất cho cây

Dưỡng chất cho cây có thể được tích hợp dưới dạng dung dịch dinh dưỡng, hay dinh dưỡng phức hợp như dịch trùn quế, dinh dưỡng đa năng, dinh dưỡng phức hợp dạng chai xịt… Các loại dưỡng chất này đã được tích hợp sẵn các chất dinh dưỡng cần thiết và thích hợp cho các loại cây trồng khác nhau, giúp bạn kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho gốc, lá của cây, rau, hoa…

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Dịch trùn quế rong biển bón gốc Vermibroth R, chai 500ml

DBSA-G
Dịch trùn quế rong biển bón gốc Vermibroth R, chai…
120,000 

Dịch trùn quế rong biển Vermibroth L (phun lá), chai 500ml

DBSA-L
Dịch trùn quế rong biển Vermibroth L (phun lá), chai…
105,000 
 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;