Ống tưới vườn Cellfast

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Ống tưới vườn Cellfast ORIGINALFLEX VT 3/4″(đường kính ngoài 20mm)-dài 50m

Ống tưới vườn ORIGINALFLEX VT  VT 3/4″(đường kính ngoài 16mm)-dài…
2,109,000 ₫ VAT

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 1/2″ dài 20m

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 1/2″  dài…
165,000 ₫ VAT

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 1/2″ dài 30m

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 1/2″  dài…
247,000 ₫ VAT

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 3/4″ dài 20m

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 1/2″  dài…
332,000 ₫ VAT

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 3/4″ dài 30m

Ống tưới vườn chất lượng cao Cellfast Ecolight 3/4″  dài 30m…
499,000 ₫ VAT
Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;