Co Azud Greentec plus

  12,000 

  Co Azud Greentec plus ren ngoài

  15,000 

  Co khởi thủy Azud Greentec plus

  Co nối ống 6mm

  3,000 

  Co ống mềm PE Azudfit 16mm

  5,000 

  Đầu tưới nhỏ giọt nhiều tia nước Azud

  4,000 

  Khởi thủy Azud Greentec plus

  Khởi thủy Azudfit ống 16mm

  Nối Azud Greentec plus

  10,000 

  Nối Azud Greentec plus ren ngoài

  12,000 

  Nối thẳng ống 6mm Azud

  3,000 

  Nối thẳng ống mềm Azudfit 16mm

  5,000 

  Nối tứ thông Azud Greentec plus

  12,000 

  Nút bít ống mềm 16mm Azud

  5,000 

  Ống mềm PE 16mm AZUD loại cỡ dày cao cấp

  9,000 

  Ống mềm PE Azud greentec