Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Engineered

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo Engineered chuyên nghiệp cho người làm vườn

Ez Flo Engineered gồm 04 cỡ dung tích: HF045: 170 lít HF046: 325 lít

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo High Capacity Main Line

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo High Capacity Main Line (Công suất cao) chuyên nghiệp cho người làm vườn

Ez Flo High Capacity Main Line gồm 03 cỡ dung tích: EZ 010-HC: 38 lít EZ 017-HC: 66 lít EZ 025-HC: 95 lít

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Hose bid

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo Hose Bib chuyên nghiệp cho người làm vườn

Ez flo Hose bid gồm 03 cỡ dung tích: 2005 HB: 2.8 lít 1010 HB: 3.8 lít 2020 HB: 7.5 lít Link catalouge thiết bị châm phân Ez flo Hose Bib

Thiết bị châm phân và dưỡng chất Ez Flo Standard Capacity Main Line

Thiết bị châm phân & dưỡng chất tự động Ez Flo Standard Capacity Main Line (Công suất tiêu chuẩn) chuyên nghiệp cho người làm vườn

Ez Flo Standard Capacity Main Line gồm 04 cỡ dung tích: EZ 001-CX: 5.7 lít EZ 003-CX: 9.4 lít EZ 005-FX: 19 lít EZ 010-FX: 38 lít