Galcon là nhà sản xuất hàng đầu về các thiết bị điều khiển, giám sát hệ thống tưới cho chủ căn hộ, các công ty thi công cảnh quan và trong nông nghiệp.

Galcon cung cấp giải sản phẩm rất rộng từ các bộ hẹn giờ đơn lẻ sử dụng pin, đến các bộ điều khiển đa kênh, thiết bị giám sát hệ thống tưới bằng wifi, app, web và hệ thống chăm bón phân tự động.

Sản phẩm của Galcon nhằm tăng cao năng suất cây trồng, mùa màng bằng việc tối ưu giải pháp tưới thông qua sử dụng nguồn nước tưới hợp lý và giảm thiểu năng lượng sử dụng.

Các giải pháp tưới của Galcon được cấp chứng nhận bởi tổ chức Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (USA Environmental Protection Agency – EPA) về ý thức sử dụng nước.

Được thành lập từ năm 1983, Galcon đặt trụ sở tại Kfar Blum, Israel và được sở hữu bởi Kibbutz Kfar Blum

Sản phẩm của Galcon hiện đã có mặt trên 60 quốc gia.

Ghé thăm website Galcon

Visit Galcon Website: https://galconc.com