Home » Sản phẩm Sold Out

Showing 1–16 of 45 results

Show sidebar

Phân bón hữu cơ sinh học ROUND MIC, 300g

Phân bón NPK 16-16-16 (200g)

Phân bón hữu cơ GFC ORGANIC GOW, 300g

Phân bón hữu cơ PREMIUM 3-2-2, dạng viên, 1kg

Phân bón hữu cơ sinh học Pellet Ken, 1kg

Đất sạch hữu cơ Organic Soil

Phân bón hữu cơ PREMIUM 3-2-2, dạng viên, 15kg

Phân bón Bio – Fertilizer GFC Potassium Humate, tan 100% trong nước

Phân bón hữu cơ sinh học ROUND MIC, 1kg

Phân bón hữu cơ GFC ORGANIC GOW, 1kg

Phân bón NPK GFC RU 16-16-16, sản phẩm đa lượng, 1 kg

Phân bón hữu cơ sinh học Pellet Ken, 25kg

Phân Trùn Quế Hạt Mận – Vernut (túi 1kg)

55,000 

Phân dơi cao cấp

Kìm cắt cành nhỏ TSB-77B

621,000 

Kìm cắt cành cao cấp PS20R

558,000