Việc lắp đặt một hệ thống tưới, một dụng cụ tưới cây hoàn chỉnh thường cần nhiều thiết bị, phụ kiện tưới khác nhau. Việc lắp đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết với các loại cút nối thông minh: Các cút nối nhanh, cút nối nhanh stop, cút nối nguồn nước ren trong, ren ngoài, cút nối măng sông (nối 2 đầu ống), cút chạc ba của hãng Cellfast Ba Lan tại ban công xanh.

Home » Thiết bị tưới cảnh quan » Cút nối, phụ kiện tưới

Showing 1–16 of 17 results

Show sidebar

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Co khởi thủy 90 ống nhỏ giọt cảnh quan (ống 16mm)

Co nối ống 6mm

3,000 

Co ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Khởi thủy Azud ống nhỏ giọt có roăng cao su (ống 16mm)

Khởi thủy Azudfit ống 16mm

Nối giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Nối thẳng ống 6mm Azud

3,000 

Nối thẳng ống mềm Azudfit 16mm

5,000 

Nối tứ thông ống nhỏ giọt cảnh quan (16mm)

Nút bít ống mềm 16mm Azud

5,000 

Ống nối thẳng cảnh quan Azud (16mm, 20mm)

Tê giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Tê nối ống 6mm Azud

3,000 

Tê ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Tê ống nhỏ giọt Azud cảnh quan (16mm)