Các hình thức giao nhận áp dụng:

1. COD

2. Giao hàng trong thành phố

3. Giao hàng theo xe