Thiết bị tưới cảnh quan Hunter

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đâù tưới thảm cỏ Hunter popup PSU04
190,000 
Sử dụng cho tưới cảnh quan, thảm cỏ, sân vườn, các khu trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, tưới giải phân cách, lươn đường, tưới sân bóng, sân golf… Link tải thông số kỹ thuật, catalogue  
Đầu tưới Hunter popup PGP Ultra
900,000 

Sử dụng cho tưới cảnh quan, thảm cỏ, sân vườn, các khu trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, tưới giải phân cách, lươn đường, tưới sân bóng, sân golf…