Thiết bị tưới Rivulis Israel

Trong lĩnh vực cảnh quan, Rivulis nổi bật với dòng sản phẩm tưới phun sương cho Hoa lan FLF. Đầu phun sương FLF thường được treo trên giàn lan, là sản phẩm phổ biến cho người trồng lan và rau hoa trong thành phố.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.