Cây trồng ngoài ban công – hàng hiên  – hành lang thường là những loại cây yêu cầu có nhiều ánh sáng. Ngoài ra cây trồng ngoài ban công – sân thượng thường cũng có khả năng chịu khô hạn, chịu gió tốt.

Home » Cây xanh cảnh quan » Cây trồng ban công - sân thượng

Showing all 4 results

Show sidebar