Đất – phân – chất dinh dưỡng là các thành phần không thể thiếu cho sự sinh trường và phát triển trong suốt vòng đời của cây. Vì vậy, để lựa chọn được nguồn tin cậy và hiểu được cây trồng của bạn thông qua cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cây là điều quan trọng.

Ban Công Xanh tạo ra chuyên mục này như một sự kết nối cần thiết giữa những người cùng chung đam mê, có những thắc mắc, chia sẻ, đúc kết từ các trải nghiệm làm vườn thực tế, nhằm giải đáp, trao đổi các kiến thức làm vườn. Từ đó, tạo ra nguồn thông tin cần thiết nhất đến các ban – Những Người Cùng Đam Mê Làm Vườn!