Home » Thiết bị tưới cảnh quan » Bộ kit, trọn bộ thiết bị tưới

Showing 33–48 of 48 results

Show sidebar

Trọn bộ vòi tưới cây dạng súng cò tay Cellfast Ideal Line 1/2″

178,000 

Trọn bộ vòi tưới cây dạng súng cò tay Cellfast Ideal Line 3/4″

185,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Cellfast Ergo 3/4″-4 chế độ phun

681,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe 4 chế độ phun cao cấp Cellfast Ergo 1/2″

657,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Ceellfast Ergo 1/2″

367,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Cellfast Ergo 1/2″

553,150 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Cellfast Ergo 3/4″

392,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe cao cấp Cellfast Ergo 3/4″

578,450 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 1/2″

429,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 1/2″

605,000 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 3/4″

454,250 

Trọn bộ vòi tưới cây, rửa xe đa năng cao cấp Cellfast Ergo 3/4″

630,000 

Trọn bộ vòi tưới xoay 2 chế độ Cellfast Ideal Line 1/2″

143,000 

Trọn bộ vòi tưới xoay 2 chế độ Cellfast Ideal Line 3/4″

151,000 

Trọn bộ xe tưới vườn cao cấp Cellfast AluPlus 1/2″, dài 25m

1,725,000 

Trọn bộ xe tưới vườn Cellfast Discover 1/2″, dài 20m

2,170,000