Home » Thiết bị tưới cảnh quan » Cút nối, phụ kiện tưới

Showing 65–80 of 90 results

Show sidebar

Nối thẳng ống mềm Azudfit 16mm

5,000 

Nối tứ thông ống nhỏ giọt cảnh quan (16mm)

Nút bít ống mềm 16mm Azud

5,000 

Nút bít Teco 4.5mm

3,000 

Ống nối thẳng cảnh quan Azud (16mm, 20mm)

Tê DIG 17mm x ren ngoài 21mm cho ống tưới nhỏ giọt

15,000 

Tê DIG 17mm x ren ngoài 27mm cho ống tưới nhỏ giọt

15,000 

Tê DIG cho ống nhỏ giọt 17mm

12,000 

Tê giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Tê nối ống 6mm Azud

3,000 

Tê ống mềm DIG 6mm

3,000 

Tê ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Tê ống nhỏ giọt Azud cảnh quan (16mm)

Tê ống Teco 4.5mm

4,000 

Thiết bị Chia 2 dòng Cellfast Ergo Line 53-220

425,000 

Thiết bị chia 2 nguồn nước Cellfast Ideal line Plus (52-220)

160,000