Home » Thiết bị tưới cảnh quan » Cút nối, phụ kiện tưới

Showing 17–32 of 91 results

Show sidebar

Cút Nối Măng Xông Ống Nước 1/2″ Tramontina

28,000 

Cút nối nguồn nước đa dụng ren trong cao cấp Cellfast Ergo 53-210 (ren 21-27-34mm)

100,000 

Cút Nối Nguồn Nước Ren Trong 3/4″ Nối Với Ống 1/2″ Tramontina

28,000 

Cút Nối Nguồn Nước Ren Trong 3/4″ Tramontina

32,000 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 1/2″ (21mm)- 50-650

27,600 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 1″ (34mm)- 50-660

35,000 

Cút nối nhanh nguồn nước ren trong Cellfast Ideal Line 3/4″ (27mm)- 50-655

31,050 

Cút Nối Nhanh Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 1/2″ Tramontina

27,000 

Cút Nối Nhanh Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 3/4″ Hoặc 5/8″ Tramontina

51,000 

Cút nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 1/2″ (50-630)

46,000 

Cút nối nhanh ống nước với thiết bị tưới Cellfast Ideal Line 3/4″ (50-635)

51,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 1/2″ (53-130)

106,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 3/4″ (53-135)

119,000 

Cút nối nhanh ống nước với vòi tưới, thiết bị tưới Cellfast Ergoline 53-130

101,000 

Cút Nối Nhanh Stop Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 1/2″ Tramontina Aquastop

32,000 

Cút Nối Nhanh Stop Nối Ống Nước Với Vòi Tưới, Thiết Bị Tưới 5/8″ Hoặc 3/4″ Tramontina Aquastop

56,000