Cây Bạch mã hoàng tử

  Cây Bàng singapore

  764,000 

  Cây cau nhật

  Cây Cau vàng

  Cây Cọ ta

  Cây Cô tòng lá mít

  Cây Dương xỉ

  Cây dương xỉ cổ đại

  Cây đa búp đỏ

  Cây Đại phú gia

  Cây Đuôi công

  Cây Đuôi phụng

  Cây hạnh phúc

  Cây hoa đỗ quyên đỏ

  Cây Hồng quân tử

  Cây huyết dụ

  Cây Kè nhật

  Cây Kim ngân

  Cây Kim ngân lượng

  Cây Kim phát tài

  Cây Lan ý

  Cây Lưỡi hổ

  Cây Lưỡi mèo

  Cây Mẫu tử

  550,000 

  Cây Môn quan âm

  Cây môn thanh tâm

  3,035,000  2,241,000 

  Cây Ngà voi

  Cây Ngọc ngân

  Cây ngũ gia bì cẩm thạch

  Cây Ngũ gia bì xanh

  Cây Phát tài

  1,238,000  867,000 

  Cây Phú quý

  Cây Ráng hoàng đế

  800,000 

  Cây Ráng ổ phụng

  Cây thanh lam

  334,000 612,000 

  Cây thiên hoàng

  969,000 

  Cây thu hải đường

  Cây trầu bà đế vương xanh

  800,000 

  Cây Trầu bà lá xẻ

  Cây Trầu bà lụa

  530,000 

  Cây Trầu bà thanh xuân

  985,000  689,000 

  Cây Trúc bách hợp

  Cây Trúc mây

  Cây tùng thơm

  Cây Vạn niên thanh

  530,000 

  Cây xanh ban công 1