Đá núi lửa trồng rau thuỷ canh

Giá thể thuỷ canh từ đá núi lửa

Trồng rau thuỷ canh với bọt đá núi lửa

Một số điểm nổi bật giúp bọt đá núi lửa là lựa chọn phù hợp cho trồng rau thuỷ canh:

 • Tính xốp nhé, giữ nước và phân tốt.
 • Khoáng chất tự nhiên và vi lượng cao.
 • Có thể tái sự dụng nhiều năm mà không cần thay.
 • Không chứa mầm bệnh
 • Đá núi lửa được xử lý và sàng kích thước từ 1-10mm
 • Độ pH trung tính cho môi trường thuỷ canh
 • Đá núi lửa được cấp phép khai thác
 • Được kiểm nghiệm và phân tích theo đúng quy định.
 • Chứng nhận đạt chỉ số an toàn về các dư lượng hóa chất trong đá.
 • Được sàn lọc cẩn thận đúng kích thước tùy theo công dụng của đá.
 • Có các kỹ sư nông nghiệp kinh nghiệm lâu năm hướng dẫn cách phối trộn, xử lý đá núi lửa cho từng loại môi trường.

Related News

 Tưới nông nghiệp; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tưới tự động; Tài liệu tưới tự động;