Chia sẻ kinh nghiệm

Quy trình lắp đặt bộ vườn tường Dig Living Wall với hệ thống tưới nhỏ giọt hoàn chỉnh

Vuon tuong wall living 9.3 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Bộ vườn tường Dig Living wall gồm 04 chậu nhỏ + 04 chậu lớn và các vỉ gắn + thiết bị tưới nhỏ giọt. Tham khảo bộ sản phẩm Wall living của DIG USA

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế theo từng  quy trình. Hoạt động của hệ thống tưới tưới nhỏ giọt cho mô hình vườn tường:

Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt vườn tường

B1. Chuẩn bị mặt bằng để gắn hệ thống vườn tường


Vuon tuong wall living 2 (gan chau len tuong)

B2. Gắn các vỉ gài vườn tường lên mặt bằng


Vuon tuong wall living 3 (gan chau len tuong)

Gắn các chậu lên giá


Vuon tuong wall living 4 (gan thiet bi tuoi)

Gắn thiết bị tưới vườn tường


Vuon tuong wall living 5 (gan thiet bi tuoi)

Lắp đặt hệ thống tưới


Vuon tuong wall living 6 (Gan thiet bi tuoi)

Lắp đặt hệ thống tưới


Vuon tuong wall living 7 (Chuan bi dat)

Chuẩn bị đất trồng


Vuon tuong wall living 8 (Cho dat vao tung chau)

Cho đất vào chậu trồng


Vuon tuong wall living 9 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Lắp đặt hệ thống tưới cho vườn tường – hoàn thiện


Vuon tuong wall living 9.1 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Hoàn thiện việc lắp đặt vườn tường Wall living và hệ thống tưới


Vuon tuong wall living 9.3 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Vận hành thử hệ thống tưới vườn tường (OK)

Bộ vườn tường tự lắp ghép DIG Living wall 08 chậu

1,375,000 
  • Sản phẩm cao cấp
  • Dễ lắp đặt - tự làm tại nhà
  • Dễ dàng tự trang trí
  • Dễ dàng bảo trì, chăm sóc cây trồng
  • Dễ dàng và linh hoạt trong việc lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt
  • Dễ dàng mở rộng diện tích
  • Kích thước :
  •   - Chậu lớn: Miệng : 17 cm x Rộng : 17 cm x Cao 16 cm
  •   - Chậu nhỏ: Miệng : 12 cm x Rộng : 14 cm x Cao 16 cm
 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *